1. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 16.10.1992r. pod numerem RHB 7359. W dniu 18.10.2001 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049510 jako "Audytor" Sp. z o.o. Poznań, ul.Norwida 14. Od 28.02.2006 roku zmieniono nazwę i siedzibę spółki, obecnie występuje pod firmą "Audytor - Calisia" Sp. z o.o. w Kaliszu ul.Asnyka 7-9

  2. Kapitał zakładowy spółki 50.000 PLN - 80 udziałów po 625,00 zł każdy.

  3. Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 373 na podstawie Uchwały nr 104/54/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 kwietnia 1995r.
  4. Zarząd:
  • Urszula Wietrzyk - Prezes Zarządu - biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej, Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
  • Liliana Maksajdowska - Wiceprezes Zarządu, kandydat na biegłego rewidenta.
  1. Sprawozdania:
  • Sprawozdanie zarządu Audytor - Calisia Sp. z o.o. za 2016 rok
  • Sprawozdanie zarządu Audytor - Calisia Sp. z o.o. za 2017 rok