1. Przedmiotem działalności spółki jest:
  • badanie sprawozdań finansowych
  • bieżące konsultacje z zakresu rachunkowości,
  • sporządzanie analiz dotyczących sytuacji finansowej podmiotów,
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo przy opracowywaniu planów finansowych i programów naprawczych.
  • od 2006 roku Spółka świadczy również usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, zapoczątkowane w 1997 roku przez Kancelarię Biegłego Rewidenta "Audit - Calisia" Urszula Wietrzyk
  1. Wykonane prace: Spółka przeprowadziła w okresie dotychczasowej działalności kilkadziesiąt badań sprawozdań finansowych i niefinansowych podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych.   Wykonano inne prace analityczne w tym opracowanie zakładowych planów kont, analizy i projekcje ekonomiczno-finansowe spółek prawa handlowego.